Wat is Probus

Probus is een afkorting van twee essentiële kenmerken van deze clubs: professional en business.
Daarmee wordt verwezen naar de leden van een Probusclub want zij zijn de professionals die in hun eigen business/wereld leidinggevende, verantwoordelijke en gerespecteerde  functies hebben bekleed.

Het idee voor Probus is in Engeland bij enkele Rotary-clubs ontstaan.
Daar ontdekte men dat ouderen en dus vaak gepensioneerde personen in hun nieuwe leefsituatie de stimulans ontbeerden van de taken die ze daarvoor op zich hadden genomen.
Ze misten de contacten die ze in hun werk aantroffen en voelden zich soms zelfs teruggeworpen op een in hun ogen leeg bestaan.
U hebt wellicht zelf ook dat gevoel wel eens gehad alsof je er voor de buitenwereld niet meer toe doet.
Men gaat om je heen, men heeft je niet meer nodig.
Daarnaast is het ontbreken van de intellectuele stimulans en de uitdaging die het dragen van grote verantwoordelijkheid en het nemen van belangrijke beslissingen met zich meebrengt de oorzaak van emotionele stress.
Dit kan zelfs tot fysieke problemen leiden.
De een tracht dat gemis te ondervangen door de oude werkplek te bezoeken, maar dit leidt vaak tot nog meer onbehagen.
Ook het door bedrijven organiseren van bijeenkomsten met mede-gepensioneerden haalt vaak weinig uit.
De uitdaging ontbreekt, het wordt oude koeien uit de sloot halen.
Onderzoekers stellen dat een kwart van de managers als gevolg van dit onbehagen binnen zes maanden na hun pensionering overlijden.
Bij vervroegde pensionering wordt het probleem alleen maar groter.

Al deze feiten hebben er toe geleid bijeenkomsten met gelijk-gestemden te organiseren waarbij de intellectuele drang tot zijn recht komt.
Bijeenkomsten waar men zich met mensen die in dezelfde situatie verkeren kan meten. Discussies over onderwerpen waar men zich daarvoor niet mee bezighield, maar die na een toelichting door een deskundige toch het aanhoren en bestuderen waard blijken te zijn.
Gesprekken met medeleden van een totaal andere professie die, ondanks dat hiervoor directe te nemen maatregelen noodzakelijk zijn, toch aanleiding zijn zich in minder bekende problemen en situaties te verdiepen.
Het opengooien van een wereld waarvan je het bestaan alleen wist, maar er nooit bij stil had gestaan.
Of zelfs genegeerd had!
Dit maakte de formule extra interessant.
Het ging niet meer om het zakelijk gewin maar om het persoonlijk welbevinden.
Waar toch ook wel de nodige intellectuele bagage en interesse voor nodig is, zodat het aantrekkelijk en uitdagend blijft.
Met verplichtingen, dat wel, maar in de eerste plaats aan de medeleden en aan jezelf.

De beweging groeide snel en waaide uit Engeland over naar Nederland, de Verenigde Staten, Canada en Australiè. In meer en meer landen ontstaan Probusclubs en alleen Nederland telt er binnenkort 450.
De formule is in de basis gelijk, maar er zijn inmiddels ook gemengde clubs ontstaan wat eerst ondenkbaar was.
De bijeenkomsten kunnen naar believen ingedeeld en georganiseerd worden, omdat de eenheid van club en leden belangrijker is dan een starre vergaderplicht. En waarmee het uiteindelijke Probusdoel (zoals dat op elk certificaat vermeld wordt)  het best tot zijn recht komt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven