Wat is Probus

Probusclubs zijn vriendenclubs van mannen of vrouwen; clubs kunnen ook gemengd zijn van samenstelling. Het ideale ledental ligt rond de 35 in de leeftijd van 55 jaar en ouder, maar er zijn ook clubs met 60 of meer leden. 

De leden komen regelmatig bij elkaar, d.w.z. op een vaste dag in de week en op een vast tijdstip. De frequentie van de bijeenkomsten loopt uiteen van wekelijks tot één keer in de maand.

Op deze reguliere bijeenkomsten houden de leden beurtelings een voordracht over een interessant onderwerp of nodigen anderen uit, soms leden van andere clubs. Daarnaast is er tijd voor een lunch of diner en voor ontmoeting. Van tijd tot tijd zijn er excursies of andere activiteiten, waarbij vaak ook partners welkom zijn

Probusclubs zijn geen serviceclubs zoals Rotary of Lions.

Probusclubs zijn in de eerste plaats vriendenclubs en het ligt dan ook voor de hand dat nieuwe leden alleen op uitnodiging lid kunnen worden. Leden moeten bij voorkeur ook woonachtig zijn in de plaats/regio van vestiging. Van de leden wordt verwacht dat ze een maatschappelijk verantwoordelijke functie of positie hebben gehad en ten minste 55 jaar zijn. Verscheidenheid van beroepsgroepen en interesses is een belangrijk streven.

Probusclub Hoorn eo komt eens per 14 dagen bij elkaar.

Op deze bijeenkomsten word er na de lunch door leden of gasten een lezing gehouden. Regelmatig worden er in plaats van deze bijeenkomsten ook excursies georganiseerd. De bijeenkomsten vinden donderdags plaats op de even weken in restaurant het Raethuys te Wognum. Normaliter beginnen deze om 11.30 rond bar, lunchen we om 12.30 waarna om 13.00 meestal een presentatie plaats vindt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven